Комунальне підприємство
" Їдальня №20 "
Рівненської обласної ради

9 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства